Nom: Aiguafreda

Obra: Rehabilitació i remunta de coberta

Arquitecta: Eva Subirana Fernández

Superfície: 75m2

Ubicació: Aiguafreda (Barcelona)

Any: 2015

[Materials naturals per rememorar l’essència de l’espai]

El projecte es desenvolupa en un edifici unifamiliar dels anys 60, format per dues plantes. La planta primera queda rematada per una coberta de bigues de fusta ubicada a una alçada molt mínima, fet que converteix l’habitatge inferior en un espai d’obertures molt reduïdes i ombrívol.

Es duu a terme una remunta de la coberta inclinada existent a l’edifici, amb l’objectiu de dotar de més amplitud i il·luminació natural les estances ubicades sota coberta.

La premissa principal del projecte era mantenir la singularitat de l’espai existent: la geometria i les traces dels materials tradicionals com la pedra i la fusta, despullats, en consonància amb la simplicitat d’altres materials més contemporanis, parets blanques i la conservació d’elements clau com la llar de foc.

S’aposta per la construcció d’una coberta de bigues de fusta laminada, material natural i sostenible, rememorant les bigues de fusta tradicionals existents, que aporta tots els requisits fixats pels propietaris. S’aconsegueix amb la remunta un espai desfogat i ampli sota coberta, la mida de les obertures de façana augmenta considerablement, aportant il·luminació i desassossec a un espai anteriorment ombrívol.

IMATGES ESTAT PREVI REFORMA I PROCÉS CONSTRUCTIU