ESTUDI

Treballem en totes les escales i fases d’execució, a la vegada que oferim serveis de documentació tècnica i d’assessorament.

En funció dels requeriments de cada encàrrec, treballem establint una xarxa de col·laboració amb diferents professionals, que ens permet donar una resposta eficient i de qualitat als reptes que planteja cada projecte, alhora que assumim un ampli ventall de tipologies de projectes en el sector de l’arquitectura, l’urbanisme i el disseny.

EVA SUBIRANA FERNÁNDEZ // Arquitecta responsable de l’estudi
Número col·legiada: 61.310/1
Arquitecta amb seu a Navarcles (Bages)
Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
Postgrau en Project Management en Edificació.
Formació en Rehabilitació Sostenible.
Cursant Postgrau en Rehabilitar des de l’Estructura.
Des de l’any 2.005 ha treballat com a col·laboradora interna en diversos despatxos d’arquitectura, realitzant tasques en diferents àmbits: obra nova, rehabilitació i ajuda tècnica en urbanisme, realitzant també en aquest primer període un conveni laboral a nivell internacional a Novi Sad (Sèrbia), on va col·laborar en la redacció de projectes residencials i d’oficines. 
L’any 2.013 s’estableix com a professional independent en el món de l’arquitectura, col·laborant alhora puntualment en diferents despatxos d’arquitectura, executant sobretot projectes de rehabilitació, i al 2.019 funda Eva Subirana, Estudi d’Arquitectura.

COL·LABORADORS EXTERNS

DOMINGO MORALES RODRÍGUEZ // Arquitecte 
Número col·legiat: 54.977/0
Arquitecte amb seu a Barcelona
Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
Especialitzat en Rehabilitació d’Edificis 

[Àmplia experiència  en obres de rehabilitació]

Comença la seva carrera professional treballant com a col·laborador intern en diferents despatxos d’arquitectura.
L’any 2.009 s’estableix com a professional independent, col·laborant puntualment amb diferents arquitectes, i al 2.013 funda DomArq, Serveis d’Arquitectura despatx especialitzat en obres de rehabilitació a Barcelona.
LAURA CARRERA GUSART // Arquitecta 
Número col·legiada: 65.998
Arquitecta amb seu a Navarcles (Bages)
Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).
Postgrau en Rehabilitació.

[Fluïdesa per anar de la gran escala al petit detall]

Comença la seva carrera professional l’any 2.012 treballant com a col·laboradora interna en un despatx d’arquitectura de la comarca.
L’any 2.018 s’estableix com a professional independent, col·laborant en diferents despatxos d’arquitectura, realitzant tant projectes d’interiorisme, rehabilitació, obra nova i taxacions immobiliàries oficials.
ANDRÉS ROSA MONGE // Arquitecte

Arquitecte amb seu a Barcelona
Arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).
Formació en Gestió del Despatx d’Arquitectura.

[El nostre referent en projectes de tipologia comercial]

Des de l’any 2005 ha treballat com a col·laborador intern en diversos despatxos d’arquitectura, amb especialitat en projectes d’edificis d’habitatge plurifamiliar.
A partir de l’any 2013 i fins el 2018 forma part de l’expansió d’una firma de superfícies comercials a Colòmbia, estant al front de l’equip de disseny. A partir de l’any 2018 s’estableix com a professional independent, fent col·laboracions puntuals amb diferents despatxos d’arquitectura.
MARC SELLARÉS GIMÉNEZ // Arquitecte Tècnic
Número col·legiat: 13.567
Arquitecte Tècnic amb seu a Navarcles (Bages)
Graduat en Ciències i Tecnologies de l’Edificació per l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB).
Cursant Màster de Rehabilitació d’edificis 

[Peça clau per un seguiment exhaustiu de l’obra i en projectes d’estructures]

Comença la seva carrera professional treballant com a Delineant i Arquitecte Tècnic en diferents despatxos d’Arquitectura.
L’any 2.014 s’estableix com a professional independent, participant en totes les fases del procés: redacció del projecte, càlcul d’estructures, direcció d’obra, control de qualitat i coordinació de seguretat i salut; especialment en obres de rehabilitació.