Nom: Casa Sa Calma

Obra: Rehabilitació integral

Arquitecta: Eva Subirana Fernández

Arquitecte tècnic: Josep Bagur

Projecte estructura: OTG3

Superfície: 105m2 + 110m

Ubicació: Maó (Menorca – Illes Balears)

Any: 2014 – 2016

[Enderroquem lo inservible per rehabilitar lo favorable]

El projecte consisteix en una rehabilitació integral i ampliació d’un edifici de dos habitatges entre mitgeres dels anys 50 aproximadament. Ens trobem amb un edifici amb les característiques constructives típiques de la construcció tradicional de les Illes Balears, de parets de càrrega, bigues de formigó armat i Carreus de Marès com a material predominant.

L’estat de conservació de l’edifici és força deficient en algunes zones, que caldrà enderrocar-les per posteriorment poder rehabilitar-les adientment.

IMATGES ESTAT PREVI A LA REHABILITACIÓ

S’amplien els habitatges existents, fins al màxim establert com a profunditat edificable, i es rehabilita integralment l’edifici existent, intervenint tant en estructura com en fonamentació, donat que en alguns punts l’estat de l’estructura és força deficient i, per una altra banda, es volen eliminar les parets de càrrega i substituir-les per pilars, amb l’objectiu de donar més flexibilitat i amplitud a l’espai dels habitatges.

IMATGES PROCÉS CONSTRUCTIU

Les premisses del projecte en l’habitatge de planta baixa són la simplicitat, la connexió amb el pati exterior i mantenir l’essència de l’edifici. Tot això s’aconsegueix a través d’una planta senzilla i ordenada, que disposa els elements principals en relació directa amb el pati posterior, utilitzant elements i materials molt neutres i tradicionals, com els porticons o els murs de Marès, que transmetran la sensació desitjada a l’habitatge: tradició i l’essència d’un ritme còmode i pausat: sa calma.

[Materials neutres per transmetre sensació de calma i evocar l’essència tradicional]

En la planta primera, se segueixen els mateixos requeriments i premisses que a la planta baixa, però aquesta distribució quedarà obsoleta al variar-se posteriorment el projecte, per afegir una planta i fer un habitatge tipus dúplex.

IMATGES ESTAT REHABILITAT
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA