Nom: Casa Arrels

Obra: Direcció d’obres

Arquitectes del projecte: Betta Office Architects, SLP

Arquitecta de direcció de l’obra: Eva Subirana Fernández

Arquitecte de direcció d’execució de l’obra: Cèsar Panicot Llagostera

Superfície: 295m2

Ubicació: Muntanyola (Barcelona)

Any: 2019 – En procés

[Créixer i desenvolupar-se a través dels materials]

Es du a terme la Direcció de les Obres d’un projecte de nova construcció d’un edifici unifamiliar aïllat amb aparcament, format per planta baixa i planta pis. Es tracta d’un projecte desenvolupat per un altre despatx d’arquitectura.

L’estructura de la casa està formada per bigues de fusta i taulell sandvitx, murs de càrrega exteriors amb entramat de fusta massissa i pilars interiors també de fusta. Els murs del soterrani i la fonamentació són de formigó armat.

IMATGES PROCÉS CONSTRUCTIU

Per a l’aïllament de l’habitatge, s’utilitza Hesmix, un material format per encenalls de cànem, calç i un catalitzador, que regula la temperatura i la humitat ambiental, dotant l’espai d’una atmosfera saludable i confortable, sense suposar una agressió a l’entorn natural. Es tracta d’un material totalment natural, que es diferencia per altres materials aïllants per no consumir una gran quantitat d’energia en la seva fabricació, a més de tractar-se d’un material renovable.

Ens agrada especialment aquest projecte perquè el focus principal de la construcció s’ha posat en l’elecció de criteris i materials sostenibles, s’ha cregut fermament en els materials emprats com les arrels a partir de les quals es desenvoluparà el projecte, els espais i les sensacions que transmetran, a més de tenir especial cura de l’entorn i el medi ambient, afavorint un futur i un creixement més responsable.

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA