EVA SUBIRANA

ESTUDI D’ARQUITECTURA

L’estudi d’arquitectura Eva Subirana neix com un espai especialitzat en rehabilitació d’edificis, reforma interior i projectes d’arquitectura.

Treballem oferint un servei integral que abasta totes les escales i fases del projecte, des dels primers esbossos fins a l’últim detall de l’obra, a la vegada que oferim serveis de documentació tècnica i d’assessorament. Per a dur-ho a terme, l’estudi compta amb una xarxa de col·laboradors externs formada per professionals amb experiència consolidada.

Som conscients que en l’actual conjuntura cal mirar cap al futur i afavorir una arquitectura compromesa amb l’entorn, per això apostem per la utilització d’estratègies que ens permetin crear nous espais reactivant allò existent, tenint cura de les preexistències i de l’entorn, rehabilitant i reformant, però sense oblidar l’obra nova, en la que treballem per reduir-ne l’impacte ambiental amb solucions eficients i sostenibles.

[Ens interessa una arquitectura eficient, compromesa amb l’entorn i de qualitat]

Tenim  especial cura en la component pràctica i tècnica dels projectes, pero no deixem de banda la vessant emotiva de l’arquitectura, per això treballem conjuntament amb el client per trobar la singularitat del seu projecte, cercant les traces per aconseguir que els espais transmetin les sensacions i experiències desitjades.

[Cerquem sensacions i experiències singulars en cada projecte]

PROJECTES DESTACATS

ARQUITECTURA I REHABILITACIÓ
REFORMA INTERIOR
DIRECCIÓ D’OBRES