Nom: Cucurulla

Obra: Rehabilitació integral

Arquitecte: Carlos Rovira Cuyàs

Arquitecta col·laboradora: Eva Subirana Fernández

Projecte estructura: Base Dos

Superfície: 420m2

Ubicació: Barcelona

Any: 2013 – 2015

[Deconstruir per Reconstruir]

Projecte realitzat com a col·laboradora de Carlos Rovira Cuyàs, Arquitecte.

El projecte consisteix en una intervenció de caire global a l’immoble: reforç estructural, rehabilitació d’espais comunitaris, redistribució i condicionament dels espais privatius i inclusió d’ascensor, en un edifici de l’any 1.842 ubicat al bell mig de Barcelona, format per planta baixa amb altell, tres plantes pis i planta àtic, amb un estat de conservació molt deficient.

IMATGES ESTAT PREVI A LA REHABILITACIÓ

En la rehabilitació dels espais comunitaris s’opta per recuperar les traces originals de l’edifici, donant valor i protagonisme als materials existents que s’entrellacen amb nous materials moderns, mantenint així l’essència de l’edifici sense renunciar a un disseny actual.

IMATGES PROCÉS CONSTRUCTIU

Per a la intervenció de reforç estructural, els sostres de planta baixa i el de planta tercera es substitueixen per uns de nous de xapa col·laborant i bigues metàl·liques, mentre que la resta de forjats es reforcen: mantenint les bigues de fusta que ho permeten, reforçant-les i substituint les que no hi ha possibilitat de reforç, tot cobert amb una capa de compressió.

[Modificar l’essència de l’espai donant protagonisme a un element secundari]

Per al condicionament de l’interior dels habitatges es projecta un únic espai obert i diàfan, utilitzant únicament portes lliscants a la cuina, pensades per estar la major part del temps obertes, però que permeten subdividir espais en moments concrets, dotant l’habitatge de flexibilitat i multiplicitat. El protagonisme en la reforma, però, el pren el pati posterior de la finca, que canvia el seu caràcter d’element secundari, sobri i ombrívol a element principal, il·luminat i vertebrador de l’habitatge. Gest que s’aconsegueix a través dels materials, dotant els parament d’aquest pati d’elements de vidre, que aportaran il·luminació a l’espai i als seus límits, contribuint així a l’estratègia general d’amplificar la sensació d’espai en uns habitatges de mides reduïdes.

IMATGES ESTAT REHABILITAT
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA